Hizmet Sektörünün Sorunları Nedir?

Hizmet sektörü, ilgili kullanıcılarına sunulan faaliyet ve faydaları içeren bir sektördür. Diğer sektörlerden temel farkı; elle tutulur maddi ürünler üretmiyor oluşudur. Çağrı merkezleri, danışmanlık hizmetleri, pazar araştırmaları gibi hizmetler sektörün temel ürün örnekleri sayılabilir.

Ekonomilerin gelişmişliği ile doğru orantılı olarak hizmet sektörü de gelişmiş ve diğer sektörlere oranla payını arttırmıştır. Ancak ülkemizde hizmet sektörünün gelişimi, kendi içerisinde olmamış, gelişmiş ekonomilerin etkisi ile gelişim göstermiştir. Bu durumu oluşturan etmenleri inceleyebilmek için hizmet sektörünün sorunları nedir? sorusunun yanıtları aranmalıdır.

 İnsan Kaynakları

Maddi bir ürün üretmiyor oluşundan dolayı, hizmet sektörünün temel girdisi olarak insan kaynakları sayılabilir. Bu nedenle müşteri miktar yerine hizmet kalitesine önem verme eğilimine girmektedir. Müşteri, hizmetin yanında hizmet kalitesine de para öder. Hizmet kalitesi müşteri tarafından bireysel algılanır ve değerlendirilir. Müşteri, hizmet alırken fiziksel çevrenin (bina, ofis tasarımı vb.) yanında hizmet veren kişilerin nasıl giyindikleri, davrandıkları ve hizmet sunduklarından da etkilenir. Bu nedenle insan kaynaklarının, özenli, işinde titiz, devamlı olup olmadığı oldukça önemlidir. Hizmet sektörünün temel ihtiyacı olan insan kaynaklarında kalifiye eleman yetersizliği, istihdam koşulları ve sirkülasyonu en büyük sorunlardan biridir.

 Sektörün Çıktıları

Hizmet sektörünün çıktıları müşteriler tarafından daha çok soyut olarak değerlendirilmektedir. Ortaya konulan maddi bir ürün olmadığından dolayı, müşteriler tarafından verilen hizmetin ardındaki emek yeterince algılanamamaktadır. Bu durum, hizmet sağlayıcısı ve müşteri arasında bazen uyumsuzluğa sebebiyet verebilmektedir.

 Hizmet İadesi

Hizmet sektörünün en önemli sorunu, çıktısının bir kereye mahsus olması ve iadesinin mümkün olmayışıdır. Maalesef, verilen hizmet geri alınamaz. Bu durum, hizmet sağlayıcılarını, bazı uyumsuzluk durumlarında zor durumda bırakabilmektedir.

Tüm bu sorunların önüne geçebilmek için; sektör daha çok teknoloji ve otomasyon ağırlıklı hale getirilmelidir.