Türkiye’De Sanayi Bölgesi Neresidir?

Türkiye’de sanayi, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gelişmeye başlamıştır ve günümüzde ülkemiz, hem ithalat hem ihracat anlamında önemli bir güç haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi ise coğrafyamızın birçok hammaddenin bulunduğu, bu hammaddelerin işlenmesine olanak sağlayan makine ve iş gücünün olduğu ve gerek kara gerek deniz ulaşımının rahatlıkla sağlanabildiği bir coğrafya olmasıdır. Türkiye’deki başlıca sanayi kollarının arasında besin sanayisi, kimya sanayisi, maden sanayisi ve makine sanayisi sayılabilir.

Sanayi İçin Gerekli Şartlar

Bir ülkede sanayinin tam anlamıyla kurulup devam ettirilebilmesi için bazı şartların sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu şartlar bağlamında, ülkedeki belli başlı bölgeler sanayi açısından daha çok gelişme gösterir. Bu şartlar; sermaye, hammadde, enerji, iş gücü ve ulaşım olarak belirlenmiştir.

Türkiye’deki Sanayi Bölgesi

Ülkemizdeki en önemli sanayi bölgesi Marmara Bölgesi’dir. Bunun sebepleri, bölgenin hammadde kaynakları açısından zenginliği ve kara, deniz, hava ulaşımı açısından elverişliliğidir.

Sanayinin gelişmesi, o bölgedeki nüfusun artmasına neden olur. Ülkemizin en kalabalık bölgesi de Marmara’dır. Özellikle İstanbul ve Sakarya arası sanayinin en fazla faaliyet gösterdiği bölgedir. (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa)

Özellikle tarım, makine ve kimya sanayi bölgedeki başlıca sanayi kollarıdır. Bölgede en çok buğday, meyve, sebze, tütün, ayçiçeği, şekerpancarı gibi tarımsal ürünler yetişir. Bölgede en çok çıkarılan madenler ise bor, demir, mermer, linyit gibi madenlerdir.

Marmara Bölgesi’nden sonraki en önemli sanayi bölgesi ise Ege Bölgesi’dir.

İstanbul’dan sonraki en önemli şehir İzmir’dir. Bunun sebepleri ise tıpkı Marmara Bölgesi gibi hammadde zenginliği ve ulaşım elverişliliğidir.

Karadeniz’de özellikle Batı Karadeniz (maden), Akdeniz’de özellikle Çukurova ve çevresi (pamuk), İç Anadolu’da özellikle Ankara ve Eskişehir (savunma), Doğu ve Güneydoğu’da özellikle Diyarbakır ve Gaziantep (maden, tarım) ülkemizdeki en önemli sanayi bölgelerindendir.

Lider Endüstri Ne Demektir

Lider Endüstri; endüstri alanında teknoloji, üretim hızı, üretim kapasitesi, otomasyon ve dağıtım alanlarında en yüksek seviyede bulunan ve diğer endüstriyel gruplar tarafından örnek alınan ülke, kurum veya kuruluşların sahip oldukları endüstriyel yapı ve faaliyetlerdir.

 Buharlı Makinelerin İcadıyla Yarış Başladı

Buharlı makinelerin icadı ve bu makinelerin endüstriyel faaliyetlerde kullanılmasının ardından yaşanan İlk Endüstri Devrimi’nden günümüze kadar birçok teknolojik gelişimin baş göstermesi ve hızla gelişen bu alanların endüstriye entegre edilmesinin ardından endüstriyel çevrelerde de bir liderlik yarışı baş göstermiştir.

Üretim kapasitesinin ve hızının artmasını sağlayan makineler sayesinde insan gücüne olan ihtiyaç zamanla azalmaya başlamış ve günümüzde gerçekleşmekte olan Endüstri 4.0 Devrimi sayesinde de bu ihtiyaç neredeyse sıfıra yaklaşmıştır. Peki, Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 Seviyesi

Endüstri 4.0 İnternet ağı içerisinde makinelerin birbirleriyle iletişime geçerek endüstriyel faaliyetlerde yaşanan sıkıntıları yetkililere haber vermeleri veya kendi başlarına çözebilmelerinin sağlandığı, devrim niteliği taşıyan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde sahip oldukları makineleri İnternet ortamında kısıtlı yapay zeka teknolojisi ile entegrasyonunu sağlayabilen endüstriler Endüstri 4.0 seviyesine de ilk adımlarını atmış olurlar.

Lider Olabilmek için Bu Seviyeyi Geliştirmek Gerek

Ancak iş Endüstri 4.0 seviyesine yükselmekle de bitmiyor. Bu seviyede üretim kalitesi, kapasitesi ve hızı konusunda da diğer endüstri çevreleriyle yarışmaya devam ederek alanında en iyi olmayı başarabilmek gerekiyor. Bu seviyedeyken yeni bir teknoloji üretmek veya var olan teknolojiyi bir adım daha ileriye taşımak, Endüstri 4.0 seviyesine erişmiş olan ülke ve kurumları alanının Lideri konumuna getirmiş olacaktır.

Endüstri 4.0 Seviyesinde Lider Almanya

Endüstri Devrimi tarihine bakılacak olursa Almanya’nın bu devrimlere oldukça geç başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak endüstriyel teknolojide gelinen son noktada Almanya’nın Endüstri 4.0 Devrimi’ne öncülük ettiğini belirtmekte de fayda var. Günümüzde Endüstri 4.0 entegrasyonu gerçekleştirmeye çalışan tüm ülkeler Almanya’yı örnek alarak endüstrilerini revize etmektedirler.

Ülkemizde Endüstri Faaliyetleri Alanında Yaşanan Gelişmeler

Ülkemizde Endüstri Faaliyetleri Alanında Yaşanan Gelişmeler

1- Türkiye’deki Endüstri Faaliyetleri

Ülkemizin coğrafi konumu gereği ve sahip olduğu rezervler dolayısıyla yıllar boyunca çeşitli endüstri alanlarında faaliyetler sürdürülmüştür. Ülkemizin köklü bir tarih e sahip olduğu ve bulunduğu toprakların pek çok millete yurt olduğu göz önüne alındığında insanların geçimini sağlamak için icra ettiği endüstri faaliyetleri asırlar öncesine dayanmaktadır.Ülkemizde Endüstri Faaliyetleri Alanında Yaşanan Gelişmeler

2- Endüstri Faaliyet Türleri

Ülkemizde çok farklı alanda değişik faaliyetler sürdürülmekte olup bunlardan bazılarına yazımızda yer vereceğiz. Ülkemizde ağaç endüstrisi, besin sanayi, un ve unlu mamuller sanayisi, süt ve süt ürünleri sanayisi, yağ, konserve, şeker sanayisi, şeker endüstrisi, tütün ve içki sanayi, dokuma ve deri giyim, orman ve maden sanayi, güneş enerjisi endüstrisi, cam ve seramik endüstri alanlarında ve daha pek çok alanda çalışmalar yapılmaktadır.

3 – Endüstri Faaliyetlerindeki Gelişmeler

Bir önceki başlıkta değindiğimiz farklı endüstri alanlarından biri olan iletişim teknolojilerinde ülkemiz devrim niteliğinde çalışmalar yapmaktadır. Örneğin; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2020 Ülkemizde Endüstri Faaliyetleri Alanında Yaşanan Gelişmeleryılında 5 G teknolojisinin ülkemizde halkımızın kullanımına sunulacağını basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur. Burada dikkat edilecek husus dünyadaki pek çok ülkenin halen 3 G teknoloji kullanıyor olmasına rağmen ülkemiz bu alanda son derece hızlı bir gelişim sergilemektedir.

Bir başka örnek vermek gerekirse dünya genelinde elektrik üretiminde oldukça yaygın kullanılan güneş enerjisi sistemleri üzerine duran ülkemizde çok ciddi mesafeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali olma özelliğine sahip olan Konya Kızören Güneş Enerji Santralinde 22,5 MW kapasiteli ve 22,5 milyon dolar yatırıma sahip güneş enerjisi santrali kurulmuştur. Bu tesis sayesinde yılda 45.000 ağacın kurtarılması ve ortalama 18 bin ton CO2 salınımının engellenmesi amaçlanmaktadır. Toparlamak gerekirse ülkemizde son yıllarda büyük çapta endüstri faaliyetlerinin gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.