Mal Ayrılığı Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce eşler tarafından hazırlanan Medeni kanunun özelleştirilmiş halidir. Medeni Kanun sözleşme olmaması durumunda boşanma sonrası mal varlığının nasıl olacağını açıklamıştır. Ancak bazı durumlarda evlilik öncesi eşler daha ayrıntılı ve daha kapsamlı bir sözleşme yapmak isteyebilirler, Medeni Kanunda belli sınırlar çerçevesinde buna izin verir. Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sözleşmesi veya mal ayrılığı rejimi gibi sözcük gruplarının hepsi aynı sözleşmeyi ifade etmektedir. Bu sözleşmede bağış ve miras durumları, ölüm sonrası mal ayrılığının nasıl yapılacağı ve tazminat ve borç durumları gibi maddi konular her iki taraf için ayrı ayrı ele alınarak hesaplanır.

Mal ayrılığı sözleşmesi genellikle eşlerden birinin diğerinden daha fazla mala, paraya veya gayrimenkule sahip olması durumunda veya eşlerden birinin aile şirketi gibi başka kişiler ile ortak bir maddiyat içerisinde olması halinde yapılır. Evlilik maddiyata önem vermemesi gereken bir kurum olduğundan genellikle eşler arasında problem yaşanmaz. Yine de sözleşme için her iki tarafında onay vermesi ve tarafların sözleşmeyi birlikte hazırlaması en uygun olandır.

Mal ayrılığı sözleşmesi ne zaman yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlilikten önce veya nikâh sırasında yapılabilir. Nikâh sırasında yapılan mal ayrılığı sözleşmesi genellikle pek tercih edilmez. Bunun sebebi nikâh sırasında yalnız olunmaması, sözleşmenin incelenememesi ve üstünde konuşulacak bir zaman olmaması şeklinde özetlenebilir. Mal ayrılığı sözleşmesi nikâh tarihi alındıktan sonra, nikâhtan bir hafta kadar evvel bir boşanma avukatının rehberliğinde hazırlanabilir. Boşanma avukatı bir mal ayrılığı sözleşme örneği göstererek evlenecek kişilere rehberlik eder. Mal ayrılığı sözleşmesini yapacak olan çift kendi istekleri doğrultusunda bu sözleşmeyi daha özel hale getirebilir. Mal ayrılığı sözleşmesi bitirildikten sonra notere gidilir. Noterin mal ayrılığı sözleşmesini onaması gerekmektedir. Noter tarafından onanmamış mal ayrılığı sözleşmeleri yok hükmündedir.

Mal ayrılığı sözleşmesi yapıldıktan sonraki dönemde evlilik boşanma ile sonuçlanırsa malların ayrılması ilk olarak sözleşme esas alınarak yapılır. Daha sonradan sözleşmeye aykırı bir durum iddia edilemez. Sözleşmede taraflardan birinin borçlu halinin diğeri kişinin mal varlığından muaf olacağı ibareleri yer alıyorsa, evlilik devam etse bile borçlu olan kişinin alacaklıları borcu olmayan eşten herhangi bir tahsilat talep edemez. Sözleşmede geçen miras ve bağış konusu da aynı şekilde devam etmektedir. Taraflardan birine miras kalması durumunda bu diğer kişi borçlu olsa bile sadece mirasçıyı ilgilendirir ve miras ile ilgili işlemleri sadece miras kalan kişi yürütebilir.

Bilgi İçin : http://devrimbozkurt.av.tr/ilgi-alanlari/

Mobil Ve Reklam Pazarı

Mobil Ve Reklam Pazarı

Akıllı telefonların yaygınlaşması mobil cihazlardan internete erişmeyi hızlandırdı. Bu hızlı artışın sonucunda mobil reklam pazarı adıyla yeni bir kavram hayatımıza girmiş oldu. Gazete reklamlarını sollayan dijital reklam dünyası televizyon reklamlarının pastadan aldığı paya göz dikmiş durumda. Ülkemizde Dijital reklam dünyası içinde de 2015 yılında en büyük artış (% 84) mobil reklam ağlarında görülmekte. Dünya çapında 2016 yılında mobil reklam ağının büyüklüğünün 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.

mobil-ve-reklam-pazari

Türkiye’de Mobil Reklam Pazarı

Türkiye’de 2015 yılının dijital reklam verilerine baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Banner reklamlar 2015 yılında 295 milyon TL, Arama motoru reklamları 413 milyon TL, mobil reklam yatırımları 32 milyon TL, ilan sayfası reklam yatırımları 40 milyon TL, diğerleri 7 milyon TL Pazar payına

Mobil reklamlar toplam dijital reklam pazarı içerisinde çok yer kaplamasa da büyüme hızı diğerlerinin hayli önünde. Aslında ülkemizde mobil cihaz kullanım oranı bir hayli yüksek. Bu gerçeğe rağmen ülkemizde mobil reklamlar dünyaya oranla yeterli yatırım almıyor. Ülkemizde durum bu şekilde iken isterseniz bir de dünyadaki duruma

Dünyada Mobil Reklam

Dünya genelinde 2016 yılında mobil reklam ağının tüm dijital reklam pazarı içinde % 50 oranını geçmesi bekleniyor. Dünyada mobil reklamlara yatırım alan en büyük ülkeler ABD ve Çin olarak göze çarpıyor. ABD mobil reklam ağı büyüklüğünün 2016 yılında 40 milyar doları aşması bekleniyor. Çin için 2016 yılı beklentisi ise 22 milyar dolar. İlk beşte sırasıyla ABD, Çin, İngiltere, Japonya, Almanya yer alıyor.

Dünya genelindeki mobil reklam pazarındaki artışın cihaz satışlarıyla da doğrudan ilgisi var. 2016 yılı için Akıllı telefon sahibi kişi sayısı 2 milyarı aşacak gibi görünüyor. Tablet kullanıcısı sayısı ise 1 milyar sınırında. Akıllı telefon ve tablet satışlarındaki muazzam artış, mobil reklamcılığın gittikçe önem kazanacağını ve bu alana yapılan yatırımların daha da artacağı ortadadır.