Mobil Ve Reklam Pazarı

Mobil Ve Reklam Pazarı

Akıllı telefonların yaygınlaşması mobil cihazlardan internete erişmeyi hızlandırdı. Bu hızlı artışın sonucunda mobil reklam pazarı adıyla yeni bir kavram hayatımıza girmiş oldu. Gazete reklamlarını sollayan dijital reklam dünyası televizyon reklamlarının pastadan aldığı paya göz dikmiş durumda. Ülkemizde Dijital reklam dünyası içinde de 2015 yılında en büyük artış (% 84) mobil reklam ağlarında görülmekte. Dünya çapında 2016 yılında mobil reklam ağının büyüklüğünün 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.

mobil-ve-reklam-pazari

Türkiye’de Mobil Reklam Pazarı

Türkiye’de 2015 yılının dijital reklam verilerine baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Banner reklamlar 2015 yılında 295 milyon TL, Arama motoru reklamları 413 milyon TL, mobil reklam yatırımları 32 milyon TL, ilan sayfası reklam yatırımları 40 milyon TL, diğerleri 7 milyon TL Pazar payına

Mobil reklamlar toplam dijital reklam pazarı içerisinde çok yer kaplamasa da büyüme hızı diğerlerinin hayli önünde. Aslında ülkemizde mobil cihaz kullanım oranı bir hayli yüksek. Bu gerçeğe rağmen ülkemizde mobil reklamlar dünyaya oranla yeterli yatırım almıyor. Ülkemizde durum bu şekilde iken isterseniz bir de dünyadaki duruma

Dünyada Mobil Reklam

Dünya genelinde 2016 yılında mobil reklam ağının tüm dijital reklam pazarı içinde % 50 oranını geçmesi bekleniyor. Dünyada mobil reklamlara yatırım alan en büyük ülkeler ABD ve Çin olarak göze çarpıyor. ABD mobil reklam ağı büyüklüğünün 2016 yılında 40 milyar doları aşması bekleniyor. Çin için 2016 yılı beklentisi ise 22 milyar dolar. İlk beşte sırasıyla ABD, Çin, İngiltere, Japonya, Almanya yer alıyor.

Dünya genelindeki mobil reklam pazarındaki artışın cihaz satışlarıyla da doğrudan ilgisi var. 2016 yılı için Akıllı telefon sahibi kişi sayısı 2 milyarı aşacak gibi görünüyor. Tablet kullanıcısı sayısı ise 1 milyar sınırında. Akıllı telefon ve tablet satışlarındaki muazzam artış, mobil reklamcılığın gittikçe önem kazanacağını ve bu alana yapılan yatırımların daha da artacağı ortadadır.