Çin’de Hizmet Sektörü

Gelişen sanayi ve teknoloji devleri ülkelerin, çok belirgin bir özelliği var. Hizmet sektöründeki gelişmişlik. Özellikle de hizmet sektörü gelişim oranlarına bakılırken, hizmet sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki oranına bakılarak bu konuda bir sonuca ulaşılır. Bu gelişmiş ülkelerdeki hizmet sektöründe ki bu yüz yıllık hızlı gelişim, bizlere gösteriyor ki aslında tüm teknolojik gelişimin başlangıcı da olan Avrupa’nın birinci dünya savaşından hızla kazanan taraf olması, bunun arkasındaki en büyük etmen olma özelliği taşımakta.

1.Çin’de Hizmet Sektörü

Çin, bildiğimiz gibi hemen birinci dünya savaşı öncesi paylaşıldı. Fakat bu paylaşılma süreci Çin içerisinde farklı bir yan etki yaptı ve Çin hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde girdi. En son adımını ise Çin ikinci dünya savaşında attı ve kazanan taraf içinde oldu. Böylece Çin sanayisi ve teknolojisi hızla gelişme aşamasına girdi. Son zamanlarda Çinli yetkililerin dillendirdiği önemli bir konu bulunmakta, hizmet sektörü.

Gelişmiş ülkelerde, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde seksen civarını hizmet sektörü oluştururken, Çin’de bu oran kırk yedi civarı. Bakıldığında ise Çinli yetkililer, son zamanlarda Çin’in artık ülke kaynaklarını halka arz etme vakti geldiğine değiniyorlar ve sanayi yanında hizmet sektöründe de hızlı bir atağa geçmiş durumdalar. Çinli yetkililer bu son adımları ile aslında sadece teknoloji ve sanayi anlamında önde olmak veya Amerika’yı geçmenin sadece rakamlarla olduğunun, halkın yine fakir kalacağının farkındalar. Bu nedenle böyle bir atağa girişmeye başladılar.

2.Üçüncü Dünya Ülkelerinde Hizmet Sektörü

Hizmet sektörünün gelişimi için çalışan tek ülke elbette Çin değil. Bunun yanı sıra, Uzak Doğunun parlayan yıldızı ve Avrupa’nın parlayan yıldızı Kore ve Türkiye de Çin gibi gayrisafi yurt içi hasılalarını halka arz etme yolunda adımlar atmaktalar.