Türkiye’De Sanayi Bölgesi Neresidir?

Türkiye’de sanayi, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gelişmeye başlamıştır ve günümüzde ülkemiz, hem ithalat hem ihracat anlamında önemli bir güç haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi ise coğrafyamızın birçok hammaddenin bulunduğu, bu hammaddelerin işlenmesine olanak sağlayan makine ve iş gücünün olduğu ve gerek kara gerek deniz ulaşımının rahatlıkla sağlanabildiği bir coğrafya olmasıdır. Türkiye’deki başlıca sanayi kollarının arasında besin sanayisi, kimya sanayisi, maden sanayisi ve makine sanayisi sayılabilir.

Sanayi İçin Gerekli Şartlar

Bir ülkede sanayinin tam anlamıyla kurulup devam ettirilebilmesi için bazı şartların sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu şartlar bağlamında, ülkedeki belli başlı bölgeler sanayi açısından daha çok gelişme gösterir. Bu şartlar; sermaye, hammadde, enerji, iş gücü ve ulaşım olarak belirlenmiştir.

Türkiye’deki Sanayi Bölgesi

Ülkemizdeki en önemli sanayi bölgesi Marmara Bölgesi’dir. Bunun sebepleri, bölgenin hammadde kaynakları açısından zenginliği ve kara, deniz, hava ulaşımı açısından elverişliliğidir.

Sanayinin gelişmesi, o bölgedeki nüfusun artmasına neden olur. Ülkemizin en kalabalık bölgesi de Marmara’dır. Özellikle İstanbul ve Sakarya arası sanayinin en fazla faaliyet gösterdiği bölgedir. (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa)

Özellikle tarım, makine ve kimya sanayi bölgedeki başlıca sanayi kollarıdır. Bölgede en çok buğday, meyve, sebze, tütün, ayçiçeği, şekerpancarı gibi tarımsal ürünler yetişir. Bölgede en çok çıkarılan madenler ise bor, demir, mermer, linyit gibi madenlerdir.

Marmara Bölgesi’nden sonraki en önemli sanayi bölgesi ise Ege Bölgesi’dir.

İstanbul’dan sonraki en önemli şehir İzmir’dir. Bunun sebepleri ise tıpkı Marmara Bölgesi gibi hammadde zenginliği ve ulaşım elverişliliğidir.

Karadeniz’de özellikle Batı Karadeniz (maden), Akdeniz’de özellikle Çukurova ve çevresi (pamuk), İç Anadolu’da özellikle Ankara ve Eskişehir (savunma), Doğu ve Güneydoğu’da özellikle Diyarbakır ve Gaziantep (maden, tarım) ülkemizdeki en önemli sanayi bölgelerindendir.