Algı Yönetimi Nedir?

İlk kez ASD(Amerika savunma departmanı) tarafından tanımlanmıştır. Tanımlama: İstihbarat sistemleri ve liderlerin resmi tahminleri, dış politika ilişkileri etkilemenin yanı sıra toplum duyguları ve motivasyonlarını değiştirmek, etkilemek amacıyla seçilen bilgileri inkar etme eylemli yapılan yayınlara algı yönetimi denir.

Algı nedir?

İnsanların hisleri sayesinde edindikleri bilgi ve deneyimleri anlamak, yaşadıkları hayatı düzene koymak ve organizasyonunu yapmak adına yorumlama işlemidir. Bir nevi insanın yaşadığı hayata daha geniş pencereden bakması demektir.

Algımızı etkileyen faktörler

Kişinin ruh hali her zaman aynı olmadığından dolayı algılama oranı da her zaman aynı olmaz. Bazen kişi tüm algılarını kapatır ve önemli bilgileri dahi algılamakta güçlük çeker. Bazen ise gereksiz bilgileri olduğu gibi alır.

Anlama zorluğu: Belirsizlik olarak söyleyeceğimiz bu durum kişinin algılamasını zorlaştırır. Belirsizlik ne kadar artıyorsa kişinin algılaması da o derece zor olur.

Statü: Kişinin toplum ve toplum içindekiler ile ilgili gerçek algılama pozisyonudur. Herkes aynı seviyede algılayamaz. Bu durum eğitim, araştırmacı kişilik, tecrübe gibi faktörler ile bağlantılı olup artar veya azalır.

İzlenim: Başka kişilerin izlenimini algılamaya ya da kontrol etmeye çalışmaktır. Genel olarak karşı kişinin gücü fazla olduğu durumlarda hedef ile algılayan arasında destekleme, olan olayı olduğu gibi alma ve takdir algısı yaratır.

Algı yönetimi: Kişi önce algılar, sonra algılarını da kendi iç dünyasında bir düşünceye büründürür. Kişi sadece işitsel algılama yapmaz. Görsel, tensel ve hislere yönelik algılamada yapar. İnsan kendi algısın yapamıyorsa kendi düşüncelerini de var edemediği gerçeği ortadadır. Yaşanmışlıklardan ve tecrübelerden yararlanılıp algı sahibi olmak yerine algıların esiri olabilmektedir. Çünkü bu esir olunan algılar daha sonra kişinin düşüncesini oluşturur. Buna bağlı olarak verdiği bilgiler ve söylediği sözler dışarıdan aldığı başkalarının bilgisi doğrultusunda işleyecektir.