Lider Endüstri Ne Demektir

Lider Endüstri; endüstri alanında teknoloji, üretim hızı, üretim kapasitesi, otomasyon ve dağıtım alanlarında en yüksek seviyede bulunan ve diğer endüstriyel gruplar tarafından örnek alınan ülke, kurum veya kuruluşların sahip oldukları endüstriyel yapı ve faaliyetlerdir.

 Buharlı Makinelerin İcadıyla Yarış Başladı

Buharlı makinelerin icadı ve bu makinelerin endüstriyel faaliyetlerde kullanılmasının ardından yaşanan İlk Endüstri Devrimi’nden günümüze kadar birçok teknolojik gelişimin baş göstermesi ve hızla gelişen bu alanların endüstriye entegre edilmesinin ardından endüstriyel çevrelerde de bir liderlik yarışı baş göstermiştir.

Üretim kapasitesinin ve hızının artmasını sağlayan makineler sayesinde insan gücüne olan ihtiyaç zamanla azalmaya başlamış ve günümüzde gerçekleşmekte olan Endüstri 4.0 Devrimi sayesinde de bu ihtiyaç neredeyse sıfıra yaklaşmıştır. Peki, Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 Seviyesi

Endüstri 4.0 İnternet ağı içerisinde makinelerin birbirleriyle iletişime geçerek endüstriyel faaliyetlerde yaşanan sıkıntıları yetkililere haber vermeleri veya kendi başlarına çözebilmelerinin sağlandığı, devrim niteliği taşıyan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde sahip oldukları makineleri İnternet ortamında kısıtlı yapay zeka teknolojisi ile entegrasyonunu sağlayabilen endüstriler Endüstri 4.0 seviyesine de ilk adımlarını atmış olurlar.

Lider Olabilmek için Bu Seviyeyi Geliştirmek Gerek

Ancak iş Endüstri 4.0 seviyesine yükselmekle de bitmiyor. Bu seviyede üretim kalitesi, kapasitesi ve hızı konusunda da diğer endüstri çevreleriyle yarışmaya devam ederek alanında en iyi olmayı başarabilmek gerekiyor. Bu seviyedeyken yeni bir teknoloji üretmek veya var olan teknolojiyi bir adım daha ileriye taşımak, Endüstri 4.0 seviyesine erişmiş olan ülke ve kurumları alanının Lideri konumuna getirmiş olacaktır.

Endüstri 4.0 Seviyesinde Lider Almanya

Endüstri Devrimi tarihine bakılacak olursa Almanya’nın bu devrimlere oldukça geç başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak endüstriyel teknolojide gelinen son noktada Almanya’nın Endüstri 4.0 Devrimi’ne öncülük ettiğini belirtmekte de fayda var. Günümüzde Endüstri 4.0 entegrasyonu gerçekleştirmeye çalışan tüm ülkeler Almanya’yı örnek alarak endüstrilerini revize etmektedirler.