Sanayinin Önemi Nedir?

Sanayinin Önemi Nedir?

Küreselleşen Dünya’da sanayi devrimlerini gerçekleştiren devletler gelişmiş devlet olarak ifade edilmektedir. Sanayinin önemi nedir? diye bir soru soracak olursak ilk cevabımız hammaddelerin ya da işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesi anlamına gelen gelişmişlik düzeyi dememiz gerekmektedir.

Sanayinin Tarihsel gelişimi:

  1. yüzyılın ikinci yarısında ilk olarak İngiltere’de meydana gelen sanayi devrimini sırasıyla Batı Avrupa Ülkeleri ve ABD izlemiştir. Sanayi devrimini gerçekleştirerek ilk olarak potaya giren bu ülkeler günümüz devletler arasında refah düzeyi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkmaktadır.

 Sanayi ve Sermaye

Kamu ve özel sektörün bir arada sanayi tesislerini kurması hem sermayenin hem de emeğin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak ülke refahına katkıda bulunmaktadır. Refahın yanı sıra sanayiye yapılan yatırımlar dış sermayeyi sanayileşmiş ülkelere yönlendirmektedir.

Hammadde, Sanayi ve Enerji

Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen ülkeler dışarıya hammadde satmak ve işlenmiş madde almak zorunda olmaktadır. Bu durum da hem ülke ekonomisinde dengesizlik oluşturmakta ve enerji kaybına neden olmaktadır. Mamul ve yarı mamul maddeleri kendi sanayi kuruluşları da işleyen ülkeler zenginleşme bakımından çok önemli avantajlara sahip olmaktadır. Sanayinin önemi nedir diye buradan kısaca anlayabiliriz.

Girişimci ve Sanayi

Sanayi altyapısını tamamlayan ülkeler girişimci bireyleri daha kolay yetiştirir. Bu girişimciler yeni atılımlar yaparak sanayinin gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca sanayileşmiş bir ülkede;

*Sanayi mamulleri ihracatı ve hammadde ithalatı artar.Sanayinin Önemi Nedir?

*Dış ticaretteki payı büyür.

*Sanayide çalışan nüfus tarıma göre büyük artış gösterir.

*Refah düzeyi yükselir.

*İşsizlik azalır istihdam artar.

*Nitelikli işgücü yetişir.

*Milli gelir artar.

*Sanayileşme ile birlikte işçi ihtiyacı artacağı için şehirleşme oranı artar.

Yukarıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda bir ülkede sanayinin öneminin ne kadar olduğu net bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

Yatak Odası Aydınlatma Modelleri

Yatak Odası Aydınlatma Modelleri

Bir evin dekorasyonu sırasında yapılması gerekenlerin başında aydınlatma seçimi gelmektedir. Günün hemen hemen yarısının geçtiği yatak odasında da aydınlatmanın önemi büyüktür. Yatak odası genellikle akşam kullanıldığından aydınlatmanın önemi artmaktadır. Odanın tarzına göre seçilmesi gereken aydınlatmalar işlevselliğinin yanı sıra dekoratif özelliğine göre de tercih edilmelidir.

Klasik sevenler odalarında avizeyi tercih ederken, spor ve rahatlığı tercih edenler daha tavana yakın modelleri tercih etmektedir. Yatak odasında genel olarak sarı ışık kullanılması beyaz ışığın yorucu olmasından kaynaklanmaktadır. Tasarruflu ampuller yerine sarı ışığın tercih edilmesi ışık ayarının yapılabileceği anahtarların bulunmasıdır. Bu anahtarlarla daha loş bir ortam sağlanarak daha rahat olunabilir ya da daha yüksek enerjiyle görme açısı genişleyebilir. Led ampullerin kullanılması da hem görüntü açısından hem de ekonomik açıdan kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

 Yatak Odası Baç Ucu Aydınlatma

Gün içerisindeki koşturmaca ve yoğunluklarından yorulan insanlarımız daha çok başucu aydınlatmayı Yatak Odası Aydınlatma Modelleritercih etmektedir. Sadece bulunduğu alanı aydınlatması ve loş bir ortam sağlaması insanlar açısından kolaylık sağlamaktadır. Yatak odası aydınlatma modelleri arasından en sık tercih edilenin başucu aydınlatma olması kapatma kolaylığından da kaynaklanır. Uyuma hissi geldiğinde kolay hareketlerle kapatılıp herhangi bir problem olduğunda kolaylıkla açılabilir.

Kitap okumayı sevenler için vazgeçilmez güzelliklere sahiptir. Başucu aydınlatmalarında klasik yarı ya da beyaz ışık yerine mavi, kırmızı, mor gibi farklı renkler de kullanılabilir. Işıksız ortamda uyuyamayanlar ve tepeden gelen ışıkla rahatsız olanlar için hem farklı bir atmosfer hem rahatsız olmadan uyuma rahatlığı sağlar. Başucu aydınlatmalar yerine kullanılabilecek olan bir diğer aydınlatma çeşidi de duvara monte edilen apliklerdir. Apliklerin günümüzde daha az kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni ise başucu aydınlatmalarının daha güncel tasarımla üretilmiş olmasıdır.