Sanayinin Önemi Nedir?

Sanayinin Önemi Nedir?

Küreselleşen Dünya’da sanayi devrimlerini gerçekleştiren devletler gelişmiş devlet olarak ifade edilmektedir. Sanayinin önemi nedir? diye bir soru soracak olursak ilk cevabımız hammaddelerin ya da işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesi anlamına gelen gelişmişlik düzeyi dememiz gerekmektedir.

Sanayinin Tarihsel gelişimi:

  1. yüzyılın ikinci yarısında ilk olarak İngiltere’de meydana gelen sanayi devrimini sırasıyla Batı Avrupa Ülkeleri ve ABD izlemiştir. Sanayi devrimini gerçekleştirerek ilk olarak potaya giren bu ülkeler günümüz devletler arasında refah düzeyi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkmaktadır.

 Sanayi ve Sermaye

Kamu ve özel sektörün bir arada sanayi tesislerini kurması hem sermayenin hem de emeğin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak ülke refahına katkıda bulunmaktadır. Refahın yanı sıra sanayiye yapılan yatırımlar dış sermayeyi sanayileşmiş ülkelere yönlendirmektedir.

Hammadde, Sanayi ve Enerji

Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen ülkeler dışarıya hammadde satmak ve işlenmiş madde almak zorunda olmaktadır. Bu durum da hem ülke ekonomisinde dengesizlik oluşturmakta ve enerji kaybına neden olmaktadır. Mamul ve yarı mamul maddeleri kendi sanayi kuruluşları da işleyen ülkeler zenginleşme bakımından çok önemli avantajlara sahip olmaktadır. Sanayinin önemi nedir diye buradan kısaca anlayabiliriz.

Girişimci ve Sanayi

Sanayi altyapısını tamamlayan ülkeler girişimci bireyleri daha kolay yetiştirir. Bu girişimciler yeni atılımlar yaparak sanayinin gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca sanayileşmiş bir ülkede;

*Sanayi mamulleri ihracatı ve hammadde ithalatı artar.Sanayinin Önemi Nedir?

*Dış ticaretteki payı büyür.

*Sanayide çalışan nüfus tarıma göre büyük artış gösterir.

*Refah düzeyi yükselir.

*İşsizlik azalır istihdam artar.

*Nitelikli işgücü yetişir.

*Milli gelir artar.

*Sanayileşme ile birlikte işçi ihtiyacı artacağı için şehirleşme oranı artar.

Yukarıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda bir ülkede sanayinin öneminin ne kadar olduğu net bir şekilde anlaşılmış olacaktır.