İnşaatta İskele Ne Demektir ?

İnşaatta İskele Ne Demektir ?

Ülkemizde ve dünyada inşaat sektörü oldukça hızlı büyümektedir. İnşaat sektörü içerisinde birçok kalem iş barındırmaktadır. Bu büyük sektörde binaların ve diğer tarzda yapıların üst kotlarına ulaşmak için iskele kullanılmaktadır. Peki, inşaatta iskele ne demektir?

İskele: Yapı cephelerinin üst kotlarına insanların güvenli erişimini sağlayan bir inşaat materyali olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda buna yapı iskelesi de denilmektedir. Yapı iskeleleri yapımında kullanılan malzemelere göre 2 ye ayrılır. Bunlar; ahşap ve çelik iskeledir. Ayrıca çelik iskelelerin kullanım amaçlarına çok çeşitlilik gösterdiği de bilinmelidir. Ülkemizde özellikle son yıllarda, güvenli çelik iskeleler tercih edilmektedir.

İnşaatlarda Güvenli İskelenin Faydaları: Son yıllarda güvenli iskelelerin doğru kullanımı sayesinde, iş İnşaatta İskele Ne Demektir ?kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. İnsan hayatı bağlamında önemli bir yer kapsayan bu materyalin başlıca faydaları şunlardır;

1-İskele üzerinde çalışan personellerin yüksekten düşme tehlikesini ortadan kaldırmak.

2-Güvenli iskele sayesinde personeller kendini güvende hissederek daha rahat hareket edeceklerdir. Buda işin hızına doğru orantıda etki gösterecektir.

3-İskele ile çalışılan inşaat yapılarının kalite oranının artması.

4-İşverenlerin iş kazası sonucu çarptırılacağı maddi cezaların önüne geçmektedir.

5-Üst kotlara erişimin için iş makinesine gerek duyulmayacaktır.

İnşaatlarda İskele İle Çalışılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1-İskele parçaları üreticinin verdiği doğrultuda eksik kurulmuş olmalıdır.

2-İskelenin oturduğu zemin sağlam ve sıkıştırılmış olmalıdır.

3-İskelenin kullanım talimatına uygun şekilde payandalar atılmalı, gerekli yerlerden binaya sabitlenmelidir.

4-Yüksekte çalışabilen, iskele kurma konusunda yetkinliğe sahip kişilerce kurulumu ve sökümü yapılmalıdır.

5-İskele kullanım talimatı inşaatta bulunan tüm personele tebliğ edilmelidir. Buna uygun çalışma yapılmalıdır.

6-İskele üzerinde çalışan personeller kişisel koruyucu ekipmanlarını daima kullanmalıdırlar.

7-İşyerinden yetkili bir amir iskeleye izin vermeden çıkılmamalıdır.

8-İşe uygun iskele seçimi yapılmalıdır.

9-İskeleye taşıyamayacağı kadar ağırlık yüklenmemelidir.

10-Her işe başlamadan önce kesinlikle iskele fiziki kontrolü ehil bir kişi tarafından yapılması sağlanmalıdır.

İnşaat alanlarında iskelenin önemi çok büyüktür. Bu denli önemli bir inşaat materyalinin, kurulumu, sökümü ve kullanımı belli talimatlar doğrultusunda ehil kişiler tarafından olmalıdır. Özellikle son yıllarda inşaat sahalarında kullanılan iskelelerin, yasaya uygun geçerli standartlar taşıması gerekmektedir.

Standartlar doğrultusunda üretilmeyen iskelelerin kullanımı tamamen yasaklandığı da unutulmamalıdır. İş kazalarının önlenmesi, iş kalitesinin artması için inşaat sahalarında yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.