Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?Gezegenler, yıldızlar, yıldız haritaları, tarot falları, doğum haritaları, burçlar ve birçok kavramı kapsayan astroloji neredeyse herkesin ilgi alanına giren gizemli bir dünyadır. Peki, astroloji nedir ve nasıl doğmuştur? Gökyüzündeki olaylar ile başlayan bir serüven çağlardan beri neden bu kadar dikkat çekici?

 ASTROLOJİ KAVRAMINA AÇILAN PENCERE

İnsanlar çağlardan bu yana ‘merak’ ve ‘tahmin’ olgusu üzerinde durmuşlardır. Gökyüzündeki varlıkların insanların talihini nasıl ve ne şekilde etkileyeceği, özellikle yıldızlar ile alakalı, hesaplama ve tahminlere açık, bilimselliği olmayan bir alandır astroloji. Eski uygarlıklar gök cisimleri ve onlara olan inançlarını yazılı olarak meydana getirmişlerdir. Fakat uzmanlar astrolojinin Antik Yunan’a kadar uzanan devinimsel bir olgu olduğunu açıklamaktadır. Belli başlı mitolojilerin astroloji ile şekillendiğini söylemek isabetli olacaktır. Klasik dönemden modern döneme uzanan bu dönem oldukça geniş bir inceleme alanına sahiptir.

 Astroloji ve yıldız haritaları

Bu harita daha çok Batı mitolojisi ile alakalıdır. Nevruz ile çıkarılan bir harita üzerindeki yıldızların merkezinde koç burcu bulunur. Bir günün 24 saati gece ve gündüz olarak ayrılır. Dünya’nın dönüş yönü belli derecelere ayrılarak hesaplamalar yapılır.

 Astroloji ve inanç ikilemi

Günler ve aylar ile ilgili hesaplanan yıldız haritalarına inanıp başımıza gelecekleri kestirmeye çalışmak din uzmanları tarafından günah olarak adlandırılır. Yüzyıllar öncesinde var olan Osmanlı’da padişah niçin sefere çıkmadan önce veya önemli bir olaydan önce saraydaki kahin ve astroloji bilgini insanlardan bilgi alırdı? Hatta toplumumuzda bu adet yerini ‘müneccim olmak ‘ tabirine bırakmıştır.

Günümüzde günah denmesine rağmen ilişkiler öncesinde dahi astrolojiden yararlanılmakta, çıkarılan doğum haritaları ve fallarla evrenle bağlantı amaçlanıp gelecekle ilgili merak giderilmeye çalışılmaktadır. Gezegenlerin var olan ve yaymakta oldukları enerjilerden yola çıkarak elde edilen doğum haritaları, ister mantıklı bulunsun ister mantıksız, yıllardır rağbet görmektedir. Çünkü insanlar hep bilinmeyeni bilmek, sorularına cevap bulmak ister.

Bazı araştırmacılar günümüzde yaşanan olayların da astroloji ile ilgili olduğunu, toplumumuz için meydana gelecek iyi/kötü olayların tahmin edilebileceğini varsayar.

Para karşılığı fallar ile astroloji kavramı eşit olarak tutulmamalı çünkü her alanın uzmanları olduğu unutulmamalıdır. ‘Fala inanma falsız da kalma.’ Evlilik, iş, ilişkinin geleceği, hayatımızda meydana gelecek gelişmeler elbette merak edilir. Fakat astroloji bu kadar ayaklar altında bir kavram olmamalıdır. Unutulmamalıdır geleceği, insanlar olarak en uzman kişiler dahi sadece tahmin edebilir.