Mal Ayrılığı Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce eşler tarafından hazırlanan Medeni kanunun özelleştirilmiş halidir. Medeni Kanun sözleşme olmaması durumunda boşanma sonrası mal varlığının nasıl olacağını açıklamıştır. Ancak bazı durumlarda evlilik öncesi eşler daha ayrıntılı ve daha kapsamlı bir sözleşme yapmak isteyebilirler, Medeni Kanunda belli sınırlar çerçevesinde buna izin verir. Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sözleşmesi veya mal ayrılığı rejimi gibi sözcük gruplarının hepsi aynı sözleşmeyi ifade etmektedir. Bu sözleşmede bağış ve miras durumları, ölüm sonrası mal ayrılığının nasıl yapılacağı ve tazminat ve borç durumları gibi maddi konular her iki taraf için ayrı ayrı ele alınarak hesaplanır.

Mal ayrılığı sözleşmesi genellikle eşlerden birinin diğerinden daha fazla mala, paraya veya gayrimenkule sahip olması durumunda veya eşlerden birinin aile şirketi gibi başka kişiler ile ortak bir maddiyat içerisinde olması halinde yapılır. Evlilik maddiyata önem vermemesi gereken bir kurum olduğundan genellikle eşler arasında problem yaşanmaz. Yine de sözleşme için her iki tarafında onay vermesi ve tarafların sözleşmeyi birlikte hazırlaması en uygun olandır.

Mal ayrılığı sözleşmesi ne zaman yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlilikten önce veya nikâh sırasında yapılabilir. Nikâh sırasında yapılan mal ayrılığı sözleşmesi genellikle pek tercih edilmez. Bunun sebebi nikâh sırasında yalnız olunmaması, sözleşmenin incelenememesi ve üstünde konuşulacak bir zaman olmaması şeklinde özetlenebilir. Mal ayrılığı sözleşmesi nikâh tarihi alındıktan sonra, nikâhtan bir hafta kadar evvel bir boşanma avukatının rehberliğinde hazırlanabilir. Boşanma avukatı bir mal ayrılığı sözleşme örneği göstererek evlenecek kişilere rehberlik eder. Mal ayrılığı sözleşmesini yapacak olan çift kendi istekleri doğrultusunda bu sözleşmeyi daha özel hale getirebilir. Mal ayrılığı sözleşmesi bitirildikten sonra notere gidilir. Noterin mal ayrılığı sözleşmesini onaması gerekmektedir. Noter tarafından onanmamış mal ayrılığı sözleşmeleri yok hükmündedir.

Mal ayrılığı sözleşmesi yapıldıktan sonraki dönemde evlilik boşanma ile sonuçlanırsa malların ayrılması ilk olarak sözleşme esas alınarak yapılır. Daha sonradan sözleşmeye aykırı bir durum iddia edilemez. Sözleşmede taraflardan birinin borçlu halinin diğeri kişinin mal varlığından muaf olacağı ibareleri yer alıyorsa, evlilik devam etse bile borçlu olan kişinin alacaklıları borcu olmayan eşten herhangi bir tahsilat talep edemez. Sözleşmede geçen miras ve bağış konusu da aynı şekilde devam etmektedir. Taraflardan birine miras kalması durumunda bu diğer kişi borçlu olsa bile sadece mirasçıyı ilgilendirir ve miras ile ilgili işlemleri sadece miras kalan kişi yürütebilir.

Bilgi İçin : http://devrimbozkurt.av.tr/ilgi-alanlari/