Resmi Tatillerin İslam Da Yeri Var Mıdır ?

Resmi Tatillerin İslam Da Yeri Var Mıdır ?

Resmi Tatillerin İslam Da Yeri Var Mıdır ? İslam kelime anlamı itibari ile selam ve barış anlamlarına da gelmektedir. İslam dini ya da genel itibari ile bilinen şekilde İslamiyet belli başlı kuralları olan ve bunlara haram helal dediğimiz durumları içeren kuralları yazılı olan Kuranı kerim ismi ile kitaba sahip olan, vahiy yoluyla indirildiği peygamber Abdullah oğlu Muhammed olan ve genel itibari ile Ahlaki temeller üzerine daha yoğun şekilde durup kişinin yaratılış amacının Rabbine yani kendisini yaratan ve büyüten Allah’a ibadet olduğunu bildiren dindir.

Bilindiği üzere Müslümanlar İslamiyet’in emri çerçevesinde her türlü israftan kaçınmaya çalışırlar. Bunun başında zaman israfı gelmektedir. Bu çerçeveden baktığımız takdirde resmi tatillerin İslam da yeri var mıdır? sorusuna cevap verebilmek için şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor; Bir hususun İslamiyet’e uygun olup olmaması o hususun İslam’ın temel kural ve şartlarını aşıp aşmamasına ve özellikle ibadetlerinden uzaklaştırıp uzaklaştırmaması ile alakalıdır. Buna sadece resmi tatiller deyip özele inmesek bile genel anlamı ile tatil yapmanın ve tatil kavramının İslam’da geçerli olabilmesi için o tatilde yapılan fiillerin İslam’a ve kişinin yaptıkları ile alakalıdır.

Kişiye sunduğu ibadet etme vakti bolluğu ve insan ihtiyacı olan dinlenmenin giderilmesi açısından elbette ki bu dinlenme esnasında ibadetler ertelenmediği kişi hak ve özgürlüklerine helal getirilmediği sürece her tatil bir fırsattır. Fakat tatilin boş geçirildiği kişi hak ve özgürlüklerinin değerlendirmeye alınmadığı ibadetlerin aksatıldığı her gün yani sadece tatil ile sınırlandırmadan böyle geçen her gün Müslüman için ve İslamiyet için uygun olmamaktadır.

İyi faydalanılan ve dinlenilip daha iyi geçirildiği takdirdir elbette ki İslamiyet’te resmi tatil olmak üzere kişinin tatil yapmasında sıkıntı yoktur mümince olduğu sürece. Resmi tatillerde İslam dışı ve özellikle İslam karşıtı eylemler düzenlenmediği için ve sürece kişiler açısından sorun yok ama dediğimiz hususlar aşılırsa elbette ki sıkıntı doğurur.