Ülkemizde Sanayi Gelişmiş Midir?

Türkiye’de Sanayinin Durumu

Sanayi, günümüzde her ülkenin elde etmek istediği önemli bir faaliyet alanıdır. 18. yüzyılda ortaya çıkan bu alan ülkelere çok büyük ekonomik katkı sağlamıştır. Tabii ki her ülke bu alanda gelişememiştir. Bir ülkenin sanayisinin çok gelişmiş olması için öncelikle ham maddeye ve sermayeye, ardından da bunu işlemesi için fabrikalara ve devlet desteğine ihtiyacı vardır.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Sanayi

Osmanlı’nın yıkılmasının ardından kurulan yeni devlette öncelik tarımdaydı. Çünkü üretmeyen ülke gelişemezdi. Sonrasında sanayi için atılan ilk adım 1923 yılında İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresi’dir. Atatürk’ün amacı, Batılı lider ülkelerdeki gibi Türkiye’de sanayinin gelişmesini sağlamaktı. Ülke yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından muazzam zenginliğe sahipti. Pek çok alanda krediler verilerek sanayiye teşvik yapılmıştır. Üretimde son derece başarılı fabrikalar kurulmuştur. Ancak Atatürk’ten sonraki dönemde yavaştan gerilemeler başlamıştır. Türkiye’yi bir sanayi devi olarak görmek istemeyen dış güçler ülke sanayisinde söz hakkı olmaya çalışarak bu gelişime engel koymuşlardır. Mevcut olan ham maddelerin kullanımını kendilerine kullanmak için satın almışlar, böylece Türkiye’nin üretim alanını kısıtlamışlardır.

Günümüz Türkiye’sinde Sanayinin Durumu

Günümüze gelindiğinde fabrikalara yapılan özelleştirmeler, ülkenin sanayisini durdurma noktasına getirmiştir. Ham maddenin çok olması başlı başına yeterli değildir. Eğer bir ülke bu ham maddeleri işleyip ülkesine kazanç sağlayamıyorsa, o ülkenin sanayisine gelişmiştir denilemez. Türkiye kendi ham maddesiyle, kendi sermayesiyle ve kendi iş gücü ile üretmedikçe sanayi alanında asla gelişme kaydedemeyecektir. Her geçen gün dışa bağımlı bir ülke olmaya devam edecektir. Bu durumun ortadan kalkması içinse ülkedeki fabrikaların dış ülkelerle bağlantısı olmadan üretim yapmasıdır. Ancak o zaman Türkiye’de sanayi gelişir ve buna bağlı olarak ülke gelişir.